Когато загубите близък и обичан човек, за Вас е важно да го изпратите достойно и
с уважение.
   Нашият екип е на разположение 24 часа в денонощието.
   

 

 

 

 • ИКОНОМИЧЕН ПАКЕТ

  от 285 лв.

  1. Издаване на смъртен акт
  2. Ковчег-обикновен
  3. Кръст
  4. Скръбни вест- 5 бр.
  5. Свещи 20 бр. малки и 1 бр. голяма
  6. Жалейки- 20 бр.
  7. Погача " Слънце"
  8. Вино
  9. Катафалка
  10. Присъствие на служител през цялото време

  Забележки:
  • Общинските такси за изкопаване и заравяне на гроб не са включени в пакетната цена.
  • Допълнителни стоки и услуги могат да бъдат поръчани по ценоразпис.

 • СТАНДАРТЕН ПАКЕТ

  от 595 лв.

  1. Издаване на смъртен акт
  2. Ковчег - обикновен
  3. Драперия обикновена
  4. Хладилна камера за 1 денонощие
  5. Кръст
  6. Полагане на покойника в ковчег, подреждане и драпиране
  7. Товаро – разтоварна дейност
  8. Скръбни вест- 5 бр.
  9. Свещи 20 бр. малки и 1 бр. голяма
  10. Жалейки- 20 бр.
  11. Погача
  12. Вино
  13. Катафалка
  14. Присъствие на служител през цялото време

  Забележки:
  • Общинските такси за изкопаване и заравяне на гроб не са включени в пакетната цена.
  • Допълнителни стоки и услуги могат да бъдат поръчани по ценоразпис.

 • VIP ПАКЕТ

  от 895 лв.

  1. Издаване на смъртен акт
  2. Ковчег - Гръцки
  3. Драперия - Сатен
  4. Хладилна камера за 1 денонощие
  5. Кръст
  6. Полагане на покойника в ковчег, подреждане и драпиране
  7. Товаро – разтоварна дейност
  8. Скръбни вести
  9. Свещи
  10. Жалейки
  11. Погача
  12. Вино
  13. Подавки - 20 бр.
  14. Катафалка
  15. Присъствие на служител през цялото време

  Забележки:
  • Общинските такси за изкопаване и заравяне на гроб не са включени в пакетната цена.
  • Допълнителни стоки и услуги могат да бъдат поръчани по ценоразпис.

 • КРЕМАЦИЯ

  от 575 лв.

  1. Административно обслужване – Кремация
  2. Табелка за урна
  3. Пълнене на урна
  4. Входна такса
  5. Хладилна камера за 1 денонощие
  6. Урна – обикновена
  7. Консултации, разглеждане и обработка на документи

  Забележка: Транспортните разходи не са вкючени в цената.